شماره موتور :
یا    (وارد کردن شماره موتور یا شماره شاسی  الزامی می باشد)
شماره شاسی :
حاصل عبارت :
 =

نمایش اطلاعات فیش خودرو
شماره موتور: نمایش جزئیات بدهی خودرو
شماره شاسي : شناسه قبض : سال مشمول :  تا
شماره پلاک : شناسه پرداخت : عوارض فرسودگي:
سري پلاك : مبلغ بدهی قبلی : عوارض معوقه :
نام مالك خودرو : جريمه دير کرد : تاریخ صدور :
مدل خودرو : عوارض جاري : مبلغ قابل پرداخت : ریال
نام خودرو : مبلغ بستانکاری :  
مشخصات فرد جهت ارسال برچسب عوارض خودرو
نام پرداخت کننده :   کد ملی:   تلفن همراه :  
آدرس پستي :   کدپستی :  
لطفا آدرس پستي خود را جهت ارسال برچسب دقيق وارد نمايد.
پرداخت اینترنتی  عوارض  خودرو از طریق درگاه بانک
حاصل عبارت :
 =
    اتصال به درگاه پرداخت
 
 
 

تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد .

طراحی و پشتیبانی فنی   :  سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد