سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض خودرو
 

در این قسمت شما می توانید بر اساس شماره موتور یا شماره شاسی خودرو مورد نظر خود را پیدا کنید.شماره موتور یا شماره شاسی خودرو را وارد کرده و بعد از پر کردن عبارت محاسباتی بر روی دکمه جستجو کلیک کنید.در صورتیکه خودرو مورد نظر خود را پیدا نکردید، اگر خودرو شما تا کنون هیچ پرداختی عوارض خودرو نداشته است می توانید در قسمت تشکیل پرونده ، اقدام به تشکیل پرونده خوداظهاری نمایید.توجه داشته باشید در صورت مغایرت اطلاعات ، با مراجعه به یکی از مراکز ذکر شده در راهنمای سایت نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایید. پر کردن یکی از موارد شماره شاسی یا شماره موتور برای عملیات جستجو کافی می باشد.

جستجو براساس
شماره موتور :
شماره شاسی :
حاصل عبارت :
=