سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض خودرو

  • عوارض و مالیات‌های شهری در زمره مبالغی است که مدیریت شهری با اتکا به آن، امورات شهر را مدیریت می‌کند و هرگونه خللی در این زمینه باعث نارسایی در ارائه خدمات شهری می‌شود. همه‌ی خودروها به دلیل عبور و مرور در سطح شهر عوارض پرداخت می‌کنند و شهرداری این عوارض را در جهت طرح‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی مانند خیابان‌سازی و آسفالت پیاده روها و... به کار می‌گیرد.
  • به استناد تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده مبناي محاسبه مبلغ عوارض ساليانه خودروهاي سواري توليد داخل، قيمت فروش كارخانه و براي خودروهاي وارداتي، مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مي باشد، که همه ساله براساس آخرين مدل خودروها توسط سازمان امور مالياتي كشور به شهرداري ها ابلاغ مي گردد.

    سازما ن فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در راستای توسعه خدمات  غیر حضوری و نیل به شهر الکترونیک به منظور جلوگیری از ترددهای غیر ضروری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، امکان پرداخت عوارض خودرو بصورت آنلاین را برای کلیه شهروندان مشهدی مالک خودرو از طریق این درگاه فراهم آورده است.