سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض خودرو

 

  • درگاههای ارتباطی با ما
ارتباط  با واحد عوارض خودرو شهرداری مشهد

آدرس : مشهد- میدان شهداء - ساختمان شمس - اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد
کدپستی : 913875365
تلفن : 32282746-051
نمابر : 32282747-051
ساعت  کاری : همه روزه به جزء پنج شنبه ها  7 الی  14    پنج شنبه ها  : 7 الی 13
ارتباط با واحد پشتیبانی فنی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

آدرس : بلوار معلم - نبش معلم یک - ساختمان السیت - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
کدپستی : 9188613335
تلفن : 31296745-051
رایا نامه: Seyedhoseini-p@mashhad.ir
ساعت  کاری : همه روزه به جزء پنج شنبه ها  7 الی  14   پنج شنبه ها  : 7 الی 13